Landelijk Doelgroepenmodel

29-08-2022

Nieuws Landelijk Doelgroepenmodel  (augustus 2022)

Goed nieuws! De subsidieaanvraag voor de doorontwikkeling en het onderzoek naar het LDGM is toegekend. Dat betekent dat er de komende 3 jaar ruimte ontstaat om de onderleggers verder uit te werken, voorlichting te geven in het land (bijeenkomsten in regio’s) en dat er een antwoord wordt gezocht op de vraag of er sprake is van doelgroepen (als in veel voorkomende profielen) en of de betreffende leerlingen ontwikkelen conform de ambities die zijn verwerkt in het LDGM.

In de Week van het Gespecialiseerd Onderwijs  zullen de ontwikkelingen en potentie van het LDGM voor bestuurders worden toegelicht. En op 13 oktober organiseert de Sectorraad GO een Webinar  rond dit thema, bedoeld voor geïnteresseerde professionals  in het gespecialiseerd onderwijs (inclusief cluster 1 en 2)  en samenwerkingsverbanden die (wellicht willen) werken met het LDGM. Naast de stand van zaken is er ruimte voor vragen, antwoorden en ideeën.  

Namens de stuurgroep/ werkgroepen, Ate de Boer