Leidraad samen bouwen ouder- en jeugdsteunpunten

02-11-2021

De leidraad ‘Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten’ is verschenen voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs die ouder- en jeugdsteunpunten opzetten. De leidraad geeft aan welke functies een ouder- en jeugdsteunpunt moet vervullen en aan welke voorwaarden het moet voldoen. Daarnaast geeft de leidraad praktische tips voor de oprichting.

De steunpunten gaan informeren, steunen en signaleren. Afgesproken is dat tegen het einde van het schooljaar 2021-2022 alle samenwerkingsverbanden een functionerend steunpunt hebben, doordat in ieder geval de informatiefunctie volledig is opgezet, en dat ze concrete plannen hebben voor steunen en signaleren. Omdat sommige steunpunten al verder zijn, sluit de leidraad aan bij de verschillende regionale uitgangsposities.

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden bij het oprichten gesteund met informatiebijeenkomsten, een expertgroep, praktijkvoorbeelden en landelijke informatie over passend onderwijs. Binnenkort volgt hier meer over.

Informatieplicht scholen blijft

De ouder- en jeugdsteunpunten vervangen de informatieplicht van scholen niet, maar helpen scholen bij het goed informeren van ouders en jeugdigen.

Inbreng ouders en jeugdigen gevraagd

De inbreng van ouders en jeugdigen – in primair en voortgezet onderwijs – is erg welkom bij het opzetten van de steunpunten. Daarom aan u de oproep om ouders en jeugdigen die willen helpen door te sturen naar het samenwerkingsverband.

Meer weten?

Vragen over de leidraad kunnen gesteld worden aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, implementatiepassendonderwijs@minocw.nl.

Zijn er vragen over de ontwikkeling van de ouder- en jeugdsteunpunten in de eigen regio? Neem dan contact op met het samenwerkingsverband passend onderwijs van de betreffende regio.

Leidraad