Let op bij vastleggen leerlinggegevens in leerlingvolgsystemen!

27-05-2021

Voor het geven van goed bewegingsonderwijs maken veel vakleerkrachten gebruik van leerlingvolgsystemen. Het monitoren van beweegvaardigheid van leerlingen valt echter vaak onder de privacywetgeving (AGV: Algemene verordening gegevensbescherming).

Het is belangrijk dat je je daar als vakleerkracht bewust van bent. Gezondheidsgegevens (zoals gewicht, BMI. motorische vaardigheid) zijn bijzondere persoonsgegevens en voor het bijhouden daarvan is toestemming van de ouders nodig (bij leerlingen jonger dan 16 jaar) of van de leerling zelf (als deze ouder is dan 16). De school is verantwoordelijk hiervoor en moet de leerkrachten hierover instrueren.

Meer over..
leerlingvolgsystemen voor LO is te vinden op lerenbewegenmeten.nl

Meer over..
de verplichtingen van de school over verwerking van deze gegevens is opgenomen in de Handreiking Gegevensuitwisseling bij bewegingsonderwijs van de PO-Raad en VSG.