Mobieltjes in de klas

12-07-2023

Vorige week is er breed gecommuniceerd: OCW en de koepels hebben afgesproken dat zo spoedig mogelijk de mobieltjes in de klas worden verboden.

Met de ‘Nee, tenzij’ insteek als richtlijn. Waarbij van de ‘Nee’ alleen kan worden afgeweken op basis van educatieve of medische redenen.

Op verzoek van LBVSO wordt er een aparte regeling gemaakt voor het gespecialiseerde onderwijs. In september gaan we hierover in gesprek met OCW.

De verwachting daarvan is overigens dat ook voor ons de ‘Nee, tenzij’ zal gelden. Met alleen educatieve of medische redenen bij de ‘tenzij’…