Monitoren NPO

Onderwerp: NPO

16-09-2021

De komende 2,5 jaar ontvangen scholen in het funderend onderwijs in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) extra middelen om bewezen interventies te kunnen inzetten die zorgen voor herstel van corona-gerelateerde vertragingen. Het gaat daarbij om de brede ontwikkeling van leerlingen, dus om de cognitieve vertragingen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen.

De maatschappelijke doelen van het NPO zijn:

  1. Herstel van de corona-gerelateerde vertraging in de leergroei en ontwikkeling van leerlingen (cognitief, sociaal-emotioneel, welbevinden)
  2. Herstel van de corona-gerelateerde toegenomen kansenongelijkheid
  3. Steviger basis voor goed onderwijs (duurzaam leereffect).

Deze doelen van het programma zijn het vertrekpunt voor de monitoring en evaluatie van het programma en de onderzoeken die in dit verband worden uitgevoerd.  

OCW verwacht overigens niet dat scholen met de tijdelijke middelen van het NPO in staat zijn om de kwaliteitsproblemen en kansenongelijkheid die bestonden voor corona duurzaam aan te pakken, maar wel dat zij zich ervoor inzetten dat leerlingen zo snel mogelijk weer bij zijn en de impact van corona op hun schoolcarrière en verdere loopbaan beperkt blijft.

rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/06/25/plan-van-aanpak-monitoring-en-evaluatie-npo

Wellicht zijn de onderstaande dia’s uit een presentatie hierover ook interessant: