Monitoring sociale veiligheid in schooljaar 2020/2021

03-06-2021

Scholen zijn verplicht de beleving van de sociale veiligheid van leerlingen te monitoren. Dit schooljaar kunnen de monitoringsgegevens uiterlijk 1 juli 2021 bij de inspectie worden aangeleverd. Dit kan via het Internet Schooldossier of via de leverancier van uw monitoringsinstrument.

Vergeet niet om, als dat nodig is, uw leverancier toestemming te geven om de gegevens namens u aan de inspectie te leveren.
Omdat de vragen – en soms: zorgen – over het welbevinden en de sociale ontwikkeling van leerlingen onverminderd actueel zijn, is monitoring meer dan ooit van belang. Op school én in het digitale onderwijs. Het gaat erom dat u weet hoe het met al uw leerlingen gaat en actie onderneemt als dat nodig is. Kijk voor meer informatie op de website van de IvhO.