Nieuw onderzoek geeft kinderen met psychische problemen in het onderwijs hoop

26-05-2021

Een beter klimaat in de klas en een goede relatie met de leerkracht draagt bij aan minder externaliserende problemen (agressie, druk doen) en internaliserende problemen (laag zelfbeeld, depressie, wanhoop, angst). Nieuw Italiaans onderzoek laat zien dat hoop daarbij een belangrijke rol speelt.

In Nederland gaan ongeveer 33.000 kinderen met ernstige handicaps, internaliserende en externaliserende problemen naar het specialistisch onderwijs. Volgens Marc Dullaert, tot voor kort voorzitter van de G4 motorgroep passend onderwijs), telt Nederland daarnaast ook nog eens circa 15.000 thuiszitters.

Internaliserende en externaliserende problemen zijn voor de leerkracht vaak moeilijk te hanteren in de praktijk en hangen ook samen met motivatie en gedrag van de leerling.(2) Veel leerlingen worden dan ook van school naar school gestuurd, vallen dan uit of komen in het specialistisch onderwijs in een crisis terecht.

Wil je meer weten over het onderzoek, praktische tips en hoop? Lees hier verder.