Nieuwe alcoholregelgeving voor vmbo, pro, vso vanaf 1 juli 2021

12-05-2021

Het ministerie van VWS heeft de alcoholregelgeving aangepast, zodat vmbo-, vso- en pro-leerlingen nu gewoon formeel met alcoholhoudende dranken mogen werken.

In artikel 20, derde lid worden de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (profielen Z&W, HBR, G en D&P plus de beroepsgerichte keuzevakken), de leerwerktrajecten, de assistentenopleiding, de gemengde leerweg, het praktijkonderwijs en het vso (uitstroomprofielen vervolgonderwijs en arbeidsmarktgericht) genoemd.

Vanaf 1 juli aanstaande maakt de bijgevoegde wijzigingswet het mogelijk dat 14- en 15- jarige leerlingen tijdens een horecastage in het kader van hun (VMBO-)opleiding alcoholhoudende drank mogen verstrekken. Daarbij gaat het om een aantal specifieke horecaopleidingen: zie de opsomming in artikel 1, onderdeel L, van de bijgevoegde wijzigingswet. Het gaat om een wijziging van de Drank- en Horecawet. En die wet heet vanaf 1 juli aanstaande: Alcoholwet, deze nieuwe regel is te vinden in: artikel 24, vijfde lid, van de Alcoholwet.