Nieuwe directeur Sectorraad GO stelt zich voor

Onderwerp: Van en Voor leden

13-10-2021

Na een korte, maar intensieve sollicitatieprocedure, mag ik sinds gisteren (12 oktober) formeel melden dat ik per 1 januari 2022 de directeur sectorraad GO zal zijn. Voor mij een droombaan, omdat hier alle zaken bij elkaar komen waar ik voor sta en wat ik graag doe.

Ik ben Alain van de Haar. Getrouwd met Ester en vader van twee kinderen. Hannah, 22 jaar en Hugo 20 jaar, woonachtig in Doetinchem. Ik ben geboren in Hulst. Een mooi vestingstadje in Zeeuws-Vlaanderen, met volgens dagblad de Trouw, de mooiste kerk van Nederland (met andere woorden, het bezoeken waard!).

Ik ben opgegroeid in een actief pleeggezin, wat me voor een belangrijk deel gevormd heeft: flexibel zijn, omgaan met veranderingen en voor de samenleving relevant zijn. Maar ook kennismaken met verschillende vormen van gespecialiseerd onderwijs dat een aantal van mijn pleegbroers en -zussen volgden.

Ik wist al vroeg dat ik het onderwijs in wilde; jonge mensen vormen tot zelfstandige, kritische burgers die verantwoordelijkheid voor zichzelf en als burger kunnen nemen. Daartoe heb ik de Nieuwe Leraren Opleiding gedaan en ben bevoegd docent maatschappijleer en geschiedenis. De arbeidsmarkt was toen ik afstudeerde voor het onderwijs helaas erg slecht. Ik heb daarom eerst een vervolgopleiding gedaan: sociale en economische geografie aan de Universiteit van Nijmegen. Toen ik dit had afgerond was de arbeidsmarkt in het onderwijs niet veel beter. Ik ben dan ook mijn eerste 15 jaar in het economische domein aan het werk gegaan. Toen ik tien jaar geleden de kans kreeg om de stap naar het onderwijs te maken, heb ik die met beide handen aangenomen. Waarbij ik mijn ervaring, met name op het terrein van de arbeidsmarkt, meenam.

De afgelopen tien jaar heb ik gewerkt als directeur bij het Graafschap College. Het grootste deel van mijn tijd als directeur voor maatwerkonderwijs voor bijzondere groepen (Entreeonderwijs, Educatie, Vavo en Inburgering). Heel veel in samenwerking met gemeenten, arbeidstoeleidende partijen, het Praktijkonderwijs en het Gespecialiseerd Onderwijs en daar waar ik aanliep tegen lastige wetgeving trad ik in overleg met de partijen die daarbij betrokken waren.

En nu de stap naar de sectorraad GO. Een geweldige stap waarbij ik mijn persoonlijke betrokkenheid met jongeren met een ondersteuningsbehoefte mag gaan combineren met mijn politiek-bestuurlijke ervaring. Maar altijd vanuit de inhoud en de slagvaardigheid die de Sectorraad kenmerkt. In een spannende fase van verdere professionalisering zowel binnen de vereniging alsook binnen het brede, voor ons relevante netwerk.

Het zal een drukke baan worden: het bureau moet worden versterkt, de kennisdeling en ontwikkeling binnen de vereniging verder worden voortgezet. En dat binnen een netwerk waarin ontzettend veel gebeurt. Ik hoop zo snel als mogelijk met jullie kennis te kunnen maken om met elkaar te spreken over hoe we dit met elkaar kunnen doen.

Ik heb er zin in. Op z’n Achterhoeks: D’ran!!

Met hartelijke groet,

Alain van de Haar.