Nieuwe medewerkers

13-10-2023

Met de start van een nieuw schooljaar stelt Luuk zich graag aan jullie voor als nieuwe medewerker van de Sectorraad GO.

Mijn naam is Luuk van der Velden en ik ben vanaf 1981 werkzaam in het speciaal onderwijs. Ik ben destijds begonnen als leerkracht op een VSO verbonden aan een landelijke residentiele jeugdzorginstelling. De school kende ook instroom van leerlingen uit de regio en verzorgde onderwijs op een Jeugdzorg Plus locatie.

Ik heb binnen De Hoenderloo Groep zo’n 35 jaar met plezier en passie voor de ontwikkeling van de geplaatste jongeren gewerkt. Naast de uitdagingen als leerkracht hebben me later ook de rollen van coördinator, schoolleider en beleidsadviseur altijd geboeid en geïnspireerd.

Het zoeken en organiseren van verbinding en samenwerking met zorg, arbeid en zeker ook het regulier onderwijs waren daarbij voor mij altijd al belangrijke thema’s. De leerlingen moesten immers goed toegerust worden op een passend vervolg na hun verblijf!

Daarna ben ik actief geweest in de ondersteuning van kwaliteitsontwikkeling op diverse VSO -scholen. Ik heb zo kennis kunnen maken met de diversiteit in programmering en context. Terugkijkend vind ik het mooi om een rol te hebben kunnen spelen in de verschillende ontwikkellijnen op de scholen.

De afgelopen 4 jaar was ik teamleider op een VSO-locatie met uitstroom vooral gericht op MBO-3/4 of HBO. Deze school werkt nauw samen met een andere VSO die zich richt op instroom in Arbeid ofwel MBO 1-2. Ik kwam zo weer terug bij mijn eerdere passie om het VSO te verbinden met haar reguliere onderwijscontext en partners in zorg en arbeid in de regio.

Ik vind het inspirerend om te zien dat ook het regulier onderwijs volop in beweging is. Er ontstaan zo zeker ook voor onze VSO-leerlingen nieuwe kansen tot groei en bloei!

De komende tijd ga ik me als adviseur samen met mijn collega’s in de Sectorraad GO met passie en overtuiging inzetten voor het VSO in haar volle breedte. Het VSO heeft een belangrijke en steunende rol en we hebben zeker ook iets te melden!!

Onderdeel van mijn ambities hierbij is zeker de wens om daar waar mogelijk ook feitelijk bij onze VSO-scholen op bezoek te komen.

Met de start van een nieuw schooljaar stelt Edith zich graag aan jullie voor als nieuwe medewerker van de Sectorraad GO.

Mijn naam is Edith Meijering en ik ben sinds de start van mijn loopbaan, september 2015, altijd werkzaam geweest in het gespecialiseerd onderwijs.  

Tijdens het Kennisfestival en de ALV van de Sectorraad GO afgelopen juni heb ik met een aantal van jullie al kennis mogen maken. Leuk om in deze setting gesprekken te voeren over ontwikkelingen in het gespecialiseerd onderwijs en met elkaar voorruit te kijken, waar willen met elkaar naartoe. 

Mijn hart voor het gespecialiseerd onderwijs is tijdens de studie Academische Lerarenopleiding en de master Orthopedagogiek ontstaan en verder verdiept in mijn werk in het gespecialiseerd onderwijs.  

Ik heb jarenlang in het gespecialiseerd onderwijs, SO cluster 4, gewerkt als leerkracht in combinatie met verschillende beleidsfuncties bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap en bij het schoolbestuur Stichting Orion. Het combineren van het werken op school met beleidswerk was zowel uitdagend als waardevol.  

De kennis en ervaring die ik meeneem uit het werken in het directe werkveld, het werken met onze leerlingen, zal ik ook in deze nieuwe uitdaging als beleidsadviseur bij de Sectorraad GO meenemen. Het is de ‘leerling’ waar we het uiteindelijk allemaal met elkaar voor doen! 

Vanaf 1 september ben ik dan eindelijk officieel ‘echt’ gestart als beleidsadviseur bij de Sectorraad GO. Ik heb zin om me samen met jullie in te zetten voor het gespecialiseerd onderwijs en onze leerlingen.