NPO & SLO

Onderwerp: NPO

22-04-2021

Op deze website vanuit het SLO vind je tools en suggesties voor interventies om je te ondersteunen bij het bepalen van je onderwijsaanbod voor de komende periode. Voor het basisonderwijs leeftijd vind je per leerjaar of per leergebied overzichten met focusdoelen om je te helpen bij het maken van keuzes.

Voor het voortgezet onderwijs leeftijd vind je kaders (‘wat moet’ in het curriculum) en handreikers (‘wat mag’ in het curriculum) om je onderwijsprogramma doelgericht verder vorm te geven.