Overzicht steunpakketten voor jeugd

Onderwerp: NPO

15-04-2021

De sociale impact van het coronavirus op het leven van kinderen en jongeren is groot. Daarom heeft het kabinet steunpakketten vrijgemaakt voor jeugd, voor zowel de korte als de langere termijn.

Deze pagina vanuit het NJI geeft een overzicht van de geldstromen voor gemeenten, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en andere partijen in het jeugdveld om kinderen en jongeren in coronatijd te ondersteunen.

VWS steunt tientallen landelijke initiatieven voor jeugd in coronatijd: <klik hier>