Passend onderwijs voor zmolk’ers

30-11-2020

Om de continuïteit en doorontwikkeling van oza’s voor zmolk’ers te stimuleren en te borgen, ontwikkelden verschillende partijen gezamenlijk een instrumentarium. Dit is gebundeld in het zmolk-pakket. Hierin staan een aantal samenhangende publicaties met handvatten voor beleidsmakers en staf. De uitvoeringsgerichte reeks is interessant voor uitvoerende professionals. Elke publicatie belicht een specifiek aspect van oza’s, zoals achtergrondkennis, een stappenplan, competenties, of werken aan kwaliteit.