REACT-EU voorlichting vanuit SZW

13-03-2021

Een van de onderwerpen op de webinar arbeidstoeleiding betrof React EU er is een omvangrijk budget beschikbaar gesteld door de EU om de gevolgen van Corona ‘op te vangen’. Ook voor de doelgroep betreffende uitstroom arbeid. SWV geeft uitleg middels een workshop! Bij vragen en/of opmerkingen neem contakt op met de helpdesk van SZW:  esf@minszw.nl

De onderstaande presentatie (PDF en video) is onder vermelding dat alles wat daar staat of gezegd wordt onder voorbehoud van goedkeuring van het gewijzigde nationale Operationele Programma ESF 2014-2020 door de Europese Commissie is en dat de wijziging van de subsidieregeling momenteel wordt uitgewerkt door (SZW) juristen. Pas na publicatie in de Staatscourant is zeker hoe de subsidieregeling eruit ziet.