Presentatie vso schooldiploma 12 maart

13-03-2021

Eén van de onderwerpen op de webinar arbeidstoeleiding betrof het vso-schooldiploma.

In de WEC is sinds begin dit jaar opgenomen dat scholen vanaf het schooljaar 2021 – 2022 een schooldiploma aan leerlingen in de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht en dagbesteding kunnen uitreiken. De schooldirecteur kan aan leerlingen die voldoen aan het reglement en een gevuld portfolio hebben het schooldiploma overhandigen. OCW bepaalt het model van het diploma. De inhoud van het reglement en van het portfolio is aan de school. Zo hebben de scholen de ruimte om het maatwerk te kunnen leveren dat past bij de leerlingen én bij de lokale kleur van de school.

Een groep van 8 vso-scholen (van cluster 1 – 4) hebben de handen ineengeslagen en vormen een expertgroep op dit thema. Zij ontwikkelen een voorstel voor het reglement en een handreiking om te werken met het portfolio. Het idee is dat scholen hierdoor niet allemaal zelf het wiel hoeven uit te vinden en het kan de scholen helpen bij het invoeren het schooldiploma. Deze 8 scholen vormen de expertgroep. Om de expertgroep heen is een klankbordgroep van scholen die op afstand meedenken en meelezen. Mocht je interesse hebben om ook mee te lezen, neem dan contact op met Mouris Boer van De Onderwijsadviseur. Hij is samen met Maurice Peeters van vso De Ark uit Gouda projectleider van de expertgroep.

De planning is om voor de zomer van 2021 het reglement en de handreiking voor het werken met het portfolio af te hebben. Vervolgens gaat de expertgroep zich buigen over het reglement en de handreiking voor het schooldiploma voor het profiel dagbesteding. De planning is om dit voor het einde van 2021 gereed te hebben.

Ook bij vragen en/of opmerkingen neem contact op met Mouris Boer: mouris@deonderwijsadviseur.nl