Publicatie programma Onderwijskansen

18-11-2021

Begin deze maand zijn er vanuit het programma Onderwijskansen twee leidraden gepubliceerd: ‘Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen’ & ‘Onderwijs vanuit hoge verwachtingen’. Hierin is kennis uit onderzoek vertaald naar praktische aanbevelingen.

Hoe kun je ervoor zorgen dat alle leerlingen hun doelen halen? En hoe kunnen verwachtingen van de leerkracht de prestaties van leerlingen beïnvloeden? Dit en meer lees je in de nieuwe leidraden, gemaakt door praktijkprofessionals en onderzoekers. In deze publicaties is kennis uit onderzoek gebundeld en vertaald naar zes praktische aanbevelingen. De aanbevelingen zijn helder samengevat in een poster. Bij de leidraad ‘Onderwijs vanuit hoge verwachtingen’ is er voor elke aanbeveling een activiteitenblad waarmee je concreet aan de slag kan in de praktijk.

Belangrijke thema’s

Scholen hebben behoefte aan bundeling en duiding van kennis uit onderzoek. Het is daarom belangrijk dat wetenschappelijke inzichten worden vertaald naar de praktijk van het onderwijs. Daarom maken we over enkele belangrijke thema’s leidraden, waarin kennis en inzichten uit onderzoek toegankelijk en toepasbaar worden gemaakt voor scholen. 

Het eigenaarschap van de inhoud en van het ontwikkelproces van de publicaties ligt bij de onderwijspraktijk. Daarom hebben onderwijsprofessionals een belangrijke stem gehad bij de keuze van de thema’s. Begin 2022 wordt er een derde leidraad uitgebracht over evidence-informed werken.

Alle leidraden en bijbehorende materialen zijn te vinden via de website www.onderwijskennis.nl/leidraden