Resonansgroep 26 maart

31-03-2021

Volgens afspraak ontvangen jullie hierbij de presentatie en de geluidsopname in relatie met de presentatie Opdelen en analyseren van cohorten.