Salaris VSO inzet

06-10-2021

Het kabinet stelt voor om voor de besteding van de € 500 miljoen de sociale partners te vragen in een nieuw af te sluiten cao voor het primair onderwijs nadere afspraken te maken.

Over een salarisverhoging voor het gehele primair onderwijs, maar ook over gerichte beloningsmaatregelingen voor het voortgezet speciaal onderwijs, voor schoolleiders, en ook voor het bieden van gericht carrièreperspectief.

Met een investering in de beloning van vso-docenten sluiten OCW ook aan op de eerder door uw Kamer ingediende moties die vroegen op de beloning van vso-docenten (verder) in lijn te brengen met die van docenten in het vo. Meer informatie:

[1] Kamerstukken II 2020/21, 31 293, nr. 560.

[2] Kamerstukken II 2017/18, 31 497, nr. 263.