SBO de Laurens-Cupertino

14-10-2021

In het kader ‘Sectorraad GO komt naar je toe’ …. een bezoekje aan de SBO de Laurens-Cupertino.

‘Leren door te doen!’ is het credo en dat maakt de school waar. We kwamen binnen in een prachtige hal waar de natuur je toelacht, evenals een krachtige dynamische schoolleider Wouter van der Windt. Al snel hebben we het over de vraag wat goed onderwijs inhoudt. Hoe zorg je ervoor dat leren echt inhoudt krijgt? Het team waar Wouter zo trots op is. Alle doelen waar aan gewerkt wordt, waarbij de ‘pretogen van Wouter’ me af en toe terecht kritisch observeren.

De school werkt convergent en heeft een aanbod lijn en een ambitieuze lijn. Het team heeft doelen gesteld die wellicht te ambitieus zijn maar liever iets te … en het niet halen… dan te laag en er niet uit halen wat er in zit. Ook komt meer inclusiever voorbij. Wat het onderwijs nodig heeft: Dat leerlingen niet m.n. worden afgerekend op wat ze moeten kunnen (‘de toetsresultaten”), maar dat er vooral gekeken wordt naar de talenten van de leerlingen. De leerlingen moeten gezien worden.

“Het gaat erom dat je doet, waar je goed in bent en je daarin hebt ontwikkeld, gewoon omdat het ook leuk is.”

Zo kunnen de kleuters en anderen in combinatie met de zaakvakken o.a. hartje Rotterdam Zuid, voor de kippen of konijnen zorgen, tuinieren, koken, ontdekken en uitproberen. Maar ook het leesonderwijs heeft een boost gekregen en verbazen de leerlingen hun onderwijzers. Beter te spreken van ‘onderwijzers” dan over leerkrachten, vindt Wouter.

Daarbij ook nog aan bod gekomen de problematiek die vaak speelt in deze school bij leerlingen in omgeving, de samenwerking met het samenwerkingsverband, hoe dat werkt met TLV’s en hoe de samenwerking is met ‘zorg’ in de wijk.

Contacten zijn gelegd en we zijn erg benieuwd waar dit team zal zijn volgend jaar, want nu: volop in ontwikkeling!