Scholingsaanbod voor 2021-2022 Noordelijk Onderwijsgilde (NOG)

23-03-2021

We bieden jullie dit aan in het kader van ‘nice to know’ en ter inspiratie!

Het nieuwe online magazine van het NOG waarin het scholingsaanbod voor het schooljaar 2021-2022 gebundeld is uit.

Dit scholingsaanbod van NOG is o.a. tot stand gekomen door de inzichten die vele collega’s vanuit het onderwijs gegeven hebben. Met dit nieuwe aanbod hoopt het NOG alle onderwijsassistenten, leerkrachten, interne begeleiders, orthopedagogen/ psychologen, teamleiders en directieleden, nuttige en inspirerende scholingen te kunnen bieden. Op deze manier wordt er gezamenlijk gewerkt aan het creëren van meer kansen voor speciale-/ zorgleerlingen.