Schouder aan schouder anti jeugdwerkloosheid

11-03-2021

Een van de thema’s vanuit de Landelijke Aanpak 16-27 is de transitie van school naar werk. Een deel van de jongeren kan ondersteuning gebruiken bij deze overgang. Partijen in de regio hebben elkaar nodig om deze ondersteuning goed vorm te geven. De ene regio is hier verder in dan de andere en regio’s kunnen van elkaar leren. Vanuit de Landelijke Aanpak 16-27 is door Ingrado, MBO Raad, NJi en VNG gekeken hoe op dit thema kan worden samengewerkt.

Vervolgens is de ontwikkelgroep ‘naadloze overgang van school naar werk’ opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de MBO Raad, SBB, Ingrado, VNG, Sectorraad GO, Team GeestKracht en KBA-Nijmegen.

Vanuit bestaande kennis en ervaringen uit diverse pilots heeft de ontwikkelgroep een routekaart ontwikkeld. Deze routekaart bevat een ‘praatplaat’ voor partijen in de regio om helder te krijgen welke rol elke partij speelt in het traject, welke acties er ondernomen moeten worden en welke samenwerking de partijen kunnen aangaan. Daarnaast bevat de routekaart aanbevelingen om gezamenlijk te komen tot een structurele aanpak van ondersteuning van jongeren bij de overgang van school naar werk.

<Download hem hier>