Stex VO informatie voor nieuwe examinatoren

24-09-2021

In onderstaand document wordt uitgelegd wat het werken bij Staatsexamens vo inhoudt en waar je als examinator aan moeten voldoen om staatsexamens binnen het voortgezet onderwijs te kunnen afnemen.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE), verantwoordelijk voor de staatsexamens, zoekt nieuwe examinatoren: gemotiveerde docenten met een grote mate aan vakkennis, die werkzaam zijn in het onderwijs en lesgeven aan examenklassen.