Toolkit hoe betrek je ouders bij het onderwijs

29-04-2021
Het Education Lab Netherlands is een onderzoeksnetwerk dat werkt aan de verbetering van het onderwijs door ervoor te zorgen dat het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk op wetenschappelijk bewijs zijn gebaseerd. De Toolkit hoe betrek je ouders bij het onderwijs beschrijft de belangrijkste conclusies uit verschillende wetenschappelijke literatuur.

Het vergroten van ouderbetrokkenheid – activiteiten van ouders thuis en op school ter ondersteuning van het leren van hun kind – kan gemiddeld een leerwinst van twee tot drie maanden opleveren. Dat maakt ouderbetrokkenheid een krachtig instrument om leerachterstanden terug te dringen. Dit geldt zowel voor de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden bij jonge kinderen, als voor het aanleren van non-cognitieve (sociale) vaardigheden bij oudere kinderen. Door ouders meer te betrekken bij het onderwijs van hun kinderen kunnen scholen hun invloed substantieel verbreden.

De Toolkit beschrijft:

  • Aspecten van ouderbetrokkenheid waarvoor overtuigend bewijs bestaat dat ze de leerprestaties, motivatie en het welzijn van leerlingen positief beïnvloeden;
  • Aanpakken die bewezen effectief zijn.

Samen vormen ze de integrale aanpak om samen met ouders cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen te bevorderen. Naast het uitleggen van de fundamenten, geeft deze toolkit ook praktische tips voor scholen en ouders om zaken in de praktijk toe te passen.