Trainingen interne auditor en leadauditor

12-05-2021

Ook dit jaar worden er door CKMZ trainingen interne auditor en lead auditor, voor (aspirant) auditoren in de zorg- en onderwijs sector georganiseerd.

Voor aspirant auditoren in een onderwijs-, zorg- of welzijnsorganisatie is dit de tweedaagse training “interne auditor”. Deze praktische training combineert theorie met veel praktijk en bereidt u voor op het auditen op waarderende wijze in uw organisatie. Geen inspectiecontroles, maar inspirerende gesprekken die aanzetten tot reflectie en verbeteren. In de training wordt het kader van de CIIO Maatstaf en / of Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (ISO 9001:2015) als leidraad gebruikt en wordt daarnaast de verbinding met de ambities en leidende principes van uw eigen organisatie gelegd. Deze training is geaccrediteerd in het schoolleidersregister PO.

Voor degenen die de audits gaan organiseren is daarnaast de vervolgmodule Lead auditor interessant. Hierin leert u alles over het organiseren van audits, het aansturen van het auditteam en het goed invoegen van audits als strategisch instrument in de kwaliteitscyclus van de school.

Meer informatie over o.a. de kosten en de data waarop de trainingen worden geven in de periode tot zomer 2021 vindt u op het actuele productblad trainingen20-21