Van thuis weer naar school

Onderwerp: NPO

09-09-2021

Binnen het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is specifiek aandacht voor (potentiële) uitval onder kinderen en jongeren.

Het ministerie van OCW vraagt scholen dan ook gebruik te maken van de mogelijkheden die het NPO biedt voor deze kinderen en jongeren. Het ministerie van OCW heeft het NJi en Ingrado gevraagd om ter ondersteuning hiervan een praktijkkaart op te stellen.

Om leerlingen weer volledig te laten deelnemen aan het onderwijs zijn vaak kleine stapjes nodig. Net zoals schoolverzuim een proces is dat vaak sluipend verloopt, is terugkeren naar school ook een proces dat vaak een langere tijd vraagt en niet in één keer slaagt. De praktijkkaart ‘Van thuis weer naar school’ biedt scholen en gemeenten praktische handvatten om leerlingen weer deel te laten nemen aan het onderwijs.

Door het zetten van vijf stappen:  

  1. Leerlingen in beeld brengen en vasthouden
  2. Contact onderhouden met leerlingen en ouders
  3. In beeld brengen met wie je samenwerkt rondom (dreigend) thuiszitten?
  4. Het inzetten van een interventie/ maatwerk
  5. Leerlingen weer terug in beeld brengen

Meer informatie