Veelgestelde vragen centraal eindexamen.

17-05-2021

Voor veel leerlingen, en ook voor ouders, is de examenperiode een spannende tijd. Alles staat in het teken van het halen van het examen. Als er vragen zijn is het belangrijk om snel antwoorden te vinden. In dit overzicht somt Ouders en Onderwijs de belangrijkste vragen op.

Tevens vind je op de Website College voor Toesten en Examen meer informatie over Staatsexamens. Jaarlijks publiceert het College voor Toetsen en Examens (CvTE) een brochure over de mogelijkheden voor kandidaten met een beperking bij de centrale examens in het voortgezet onderwijs (vo). De brochure verschijnt bij de start van het schooljaar en is geldig voor de centrale examinering in datzelfde schooljaar: voor deze brochure dus examenjaar 2021.

In de brochure voortgezet speciaal onderwijs vindt u meer informatie over staatsexamens voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs.

We wensen alle kandidaten, vso-scholen, examinatoren en andere betrokkenen veel succes!