Verantwoording Subsidies ‘voor NPO’

Onderwerp: NPO

09-04-2021

Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, konden subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. Het gaat om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis.

Klik hier voor meer informatie vanuit OCW over het verantwoorden ervan.