Versies bekostigingen

15-04-2021

De versies (april 2021) voor de bekostiging: (v)so, residentiële leerlingen, kosten kortdurend verblijf leerling 31 juli t/m 31 december 2021, spelregels SBO, de vereenvoudigde wijze van bekostiging sbo onder passend onderwijs en de meerjarenbegrotingsmodellen voor 2022 voor het sbo en (v)so zijn beschikbaar.