Voorziening Vroegtijdig Aanmelden MBO (VVA)

10-02-2021

Om aan de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ te voldoen dienen scholen in het vso sinds september 2020 de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo (VVA) te gebruiken. Hierdoor wordt aanmeldinformatie van potentiële mbo-leerlingen op een veilige manier uitgewisseld. 

Wat maakt VVA mogelijk? 

  • het doorgeven van eindexamenleerlingen die naar verwachting een mbo-opleiding zullen volgen 
  • het ontvangen van aanmeldstatussen van deze leerlingen bij mbo-instellingen 
  • het in kaart brengen van mogelijke schooluitval, waardoor de school maatregelen kan nemen om de uitval terug te dringen
  • het voldoen aan de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’

Meer info? Klik hier