Aanscherping vervoersprotocollen

24-12-2021

Vervoerders en vakbonden hebben een overeenstemming bereikt over de volgende aanpassingen in de vervoersprotocollen.

Deze wijzigingen hebben als ingangsdatum van 1 januari 2022 of zoveel eerder als in de uitvoering mogelijk is.

Medio januari 2022 zal de werkgroep een heroverweging maken van de inhoud van de protocollen naar aanleiding van de eventuele aanpassingen van maatregelen door het kabinet op 14 januari 2022. De nieuwe protocollen en de aangepaste FAQ zijn hier te vinden.

In het kort zijn de aanpassingen als volgt:

Algemeen:
  • De belangrijkste wijzigingen vloeien voort uit het aanvullende RIVM-advies van 15 december over de herinvoering van de bezettingsgraad naar 2/3 (Zie bijlage. Zie tevens Generiek kader coronamaatregelen | RIVM). Deze maatregel kenden we ook al in de protocollen van juni 2021. We hebben dan ook gebruik gemaakt van de teksten zoals deze toen in de protocollen waren opgenomen.
  • Daarnaast zijn er enkele kleinere wijzigingen die we hadden ‘opgespaard’ en die nu meegenomen worden; deze betreffen het snottebellenbeleid in het kader van het leerlingenvervoer
Sectorprotocol leerlingenvervoer:
  • (Geen wijzigingen in de bezettingsgraad)
  • ‘Opgespaard’: 4-12 jarigen met verkoudheidsklachten kunnen tóch mee bij een negatieve zelftest (n.a.v. Kabinetsbesluit van 3 december)
  • ‘Opgespaard’: Redactionele aanpassing m.b.t. mondkapjes voor leerlingen speciaal (basis) onderwijs. Onze eerdere formulering dat wij dit uitbreiden naar alle leerlingen leidde tot enkele vragen en opmerkingen waardoor we tekst wat hebben aangepast