Aanvullend sociaal pakket investeert in langer doorleren

08-12-2020

De uitwerking van het aanvullend sociaal pakket richt zich op het voorkomen van langdurige werkloosheid en oplopende jeugdwerkloosheid.

Onlangs ging de Kamerbrief voortgang uitwerking aanvullend sociaal pakket naar de Tweede Kamer met daarin de verdeling van de middelen en een toelichting hierop. De grootste investering wordt gedaan in langer doorleren in het onderwijs en/of de praktijk. Gemeenten en scholen ontvangen budget om jongeren langer in het onderwijs te houden, nazorg te geven en te ondersteunen naar werk.

Voor meer info: lees hier