Aanvullende bekostiging NPO ’22-’23

Onderwerp: NPO

28-04-2022

Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen uit het NP Onderwijs aanvullende bekostiging.

Afhankelijk van de leerlingpopulatie krijgen scholen extra bedragen. De informatietool toont de precieze bedragen per school.

Voor het verdelen van het budget voor onderwijsachterstanden in het gespecialiseerd onderwijs wordt gebruikt gemaakt van de CUMI regeling. 

We vinden dat geen goede indicator. Het is verre van ideaal dat deze indicator nu nog wordt gebruikt in het kader van de verdeling van de NPO-middelen. We zijn met OCW in gesprek om deze regeling te herzien en roept OCW op om hier nu nog meer prioriteit aan te geven. 

De publicatie van de bedragen loopt vooruit op de regeling ‘Aanvullende bekostiging uitvoering NPO 2022/2023’ (die in juni zal worden gepubliceerd).

www.nponderwijs.nl/documenten/publicaties