Aanvullende brief VSO zelftesten

23-04-2021

Eerder ontving je via OCW informatie over het zelftesten in het onderwijs en de voorbereidingen die je hiervoor kunt treffen op je school.

Mede door ons is extra aandacht gevraagd voor het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs waar er leerlingen zijn voor wie het (begeleid) zelftesten niet goed uitvoerbaar is.

Samen heeft OCW met de sectororganisaties, het RIVM en GGD GHOR NL hebben we daarom verkend hoe we het testen voor deze leerlingen mogelijk kunnen maken. In deze brief gaat OCW hier verder op in. De bestuurders hebben deze al ontvangen maar we publiceren deze op verzoek ook voor anderen.