Actualiseren schoolscan en -programma

Onderwerp: NPO

15-03-2022

Door de schoolscan te actualiseren, kun je in kaart brengen waar de leerlingen en school nu staan, en je schoolprogramma waar nodig bijstellen.

OCW heeft in hun NPO nieuwsbrief (o.a.) een vernieuwd ingekort stappenplan beschikbaar gesteld. Zo kun je actualiseren en bijstellen. Ook kun je daarbij de eerste ervaringen met de gekozen interventies van de menukaart NPO uit 2021 meenemen.

Bekijk het vernieuwde stappenplan

Op dit moment kan je het stappenplan als brochure downloaden. Er volgt binnenkort nog een beknopte interactieve infographic, die je meeneemt door de stappen.

Zodra deze beschikbaar is, plaatsen we die op onze website.