Akkoord loonkloof

22-04-2022

Een onderhandelaarsakkoord is afgesloten voor een nieuwe cao voor primair onderwijs.

In dit akkoord wordt de loonkloof tussen het primair- en voortgezet onderwijs gedicht. Ook komt er extra beloning voor schoolleiders.

Goed dat de loonkloof zo goed als gedicht is. Terechte stap! We wachten nog even af hoe het voor iedereen gaat uitpakken. We informeren jullie opnieuw (meteen) als zaken verder uitgewerkt (uit onderhandeld) zijn.

De hoofdpunten uit het onderhandelaarsakkoord zijn:

  • In de cao voor primair onderwijs worden voor werknemers in alle functies en alle onderwijssoorten nieuwe salarisschalen geïntroduceerd. Deze schalen zijn gelijk aan de schalen in het voortgezet onderwijs.
  • Het jaarloon voor alle medewerkers wordt in 2022 minimaal 4% hoger. Voor functies waarin de verschillen met het voortgezet onderwijs groter zijn, kan dit percentage hoger uitvallen.
  • In de komende jaren werken de positieve effecten van dit akkoord door: grotere periodiekstappen en een hogere maximumbeloning in de schaal.
  • De eindejaarsuitkering wordt verhoogd van 6,3% naar 8,33%.
  • Voor functies en schalen waar in het voortgezet onderwijs een bindingstoelage bestaat, wordt deze overgenomen in de cao voor primair onderwijs.
  • De beloning in primair- en voortgezet onderwijs wordt daarmee gelijk aan elkaar.
  • Voor directeuren en adjunct-directeuren gaat aanvullend een arbeidsmarkttoelage gelden voor de komende 5 jaar.
  • Onderwijsondersteunend personeel behoudt de extra jaarlijkse uitkering, naast de procentuele en de nominale eindejaarsuitkering zoals die nu al in het voortgezet onderwijs geldt.

Men gaat binnenkort verder in gesprek over de inhoudelijke punten voor een volgende nieuwe cao en de besteding van de loonruimte van 2022. Dit betreft de ‘reguliere’ cao-ronde van 2022.

De tijdelijke arbeidsmarkttoelage leerkrachten zal met terugwerkende kracht komen ter vervallen per 01-01-2022.

Meer Informatie volgt nog.

Vanuit de media en vanuit AVS