Akkoord privacyrisico’s

08-07-2021

Er is overeenstemming bereikt met Google over maatregelen gericht op de eerder geconstateerde privacyrisco’s bij Google Workspace for Education.

Dit betekent dat scholen gebruik kunnen blijven maken van Google Workspace for Education, mits zij zelf ook enkele acties uitvoeren. Dit is het resultaat van intensieve gesprekken die SIVON, SURF en het Strategisch Leveranciersmanagement Rijk (SLM-Rijk), mede op verzoek van de PO-Raad, hebben gevoerd met Google.

Afspraken

De afspraken bevatten een uitgebreide set contractuele, organisatorische en technische maatregelen. Daarmee worden de op 31 mei 2021 door de Autoriteit Persoonsgegevens geconstateerde privacyrisico’s in voldoende mate afgedekt.

In een verklaring van SURF en SIVON staat een toelichting op dit bereikte resultaat. Google gaat aan de slag met technische aanpassingen maar scholen zullen ook zelf enkele acties uit moeten voeren om Google veilig te (blijven) gebruiken. Voor het primair onderwijs zal SIVON hierbij ondersteuning bieden door middel van webinars, handleidingen en instructies.

Wat scholen zelf moeten regelen en welke ondersteuning SIVON biedt is hier te lezen.