Antwoord op vragen kamer extra beloningsregeling

Hierbij de reactie van OCW op de schriftelijke vragen Paul Van Meenen (D66).

Dit m.b.t. de extra beloningsregeling voor leerkrachten op gespecialiseerd onderwijs (ingezonden d.d. 1 september 2021). Dit staat in relatie tot onze brief die wij verstuurde eind augustus.

We beraden ons m.b.t. of en hoe we hierop zullen reageren.

tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/extra beloningsregeling

en deze : reactie-op-uw-verzoek-om-uiteen-te-zetten-hoe-de-uitwerking-van-de-regeling-uitpakt-voor-leraren-in-het-speciaal-onderwijs

In dit kader is wellicht dit artikel van Merel van Vroonhoven vanuit een breder perspectief ook nog interessant om te lezen.