Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2013-2019

Het CBS heeft op zijn site gegevens gepubliceerd over vso- en pro-uitstromers uit de schooljaren 2013/’14 tot en met 2019/’20.

Het betreft de arbeidsmarktkenmerken direct na schoolverlaten en één tot vijf jaar na schoolverlaten.

De tabellen tonen het aandeel met werk en met een uitkering, de wekelijkse arbeidsduur, uurlonen en het aandeel met een bijstandsuitkering en met een Wajong-uitkering.

Download hier het spreadsheet met de gegevens