Arbeidsmarkttoelage vso vervolgonderwijs

23-10-2020

Met als doel om het salarisverschil tussen de vso-leraren die werken met leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs en hun collega’s die het vergelijkbare werk doen in het reguliere voortgezet onderwijs, te verminderen, hebben de PO-Raad en de vakbonden daarover afspraken gemaakt.

Lees er hier meer over.

Binnenkort zullen we middels een brief aan leden ook m.b.t. dit onderwerp een toelichting geven.