Betere zorg – minder administratie

05-10-2021

In de Regio Hart van Brabant zijn de afgelopen twee jaar succesvolle pilots afgerond voor leerlingen met een hoge zorgbehoefte.

Resultaat: dit jaar wordt de zorg geregeld zonder beschikkingen op de hele speciaal onderwijs-afdeling van Onderwijscentrum Leijpark én in 2 klassen op De Bodde (onderdeel van Biezonderwijs) in Tilburg. Vanaf volgend schooljaar geldt dit zelfs voor alle leerlingen op deze twee scholen. Op vrijdag 1 oktober 2021 ondertekenden de betrokken partijen deze afspraken.

Ouders hoeven daardoor voortaan niet meer zelf met de school te ‘onderhandelen’ over de zorg voor hun kind. Het gaat dan om zorg die onder onderwijstijd moet doorgaan zoals begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging. Dat gaf altijd veel administratieve rompslomp. Zeker omdat de zorg betaald wordt door verschillende partijen (gemeenten, zorgverzekeraar of zorgkantoor). Daarnaast zorgden verschillende beschikkingen voor meerdere zorgverleners in de klassen. Dit kwam de rust in de lessen niet ten goede.

Binnen de Regio Hart van Brabant is twee jaar geleden gestart met pilots. Daarbij is gewerkt vanuit een innovatieve manier van centrale inkoop van zorg voor deze leerlingen. Dit zorgt voor een verlichting van de administratieve last bij ouders en scholen, voor lagere zorgkosten, meer rust in de klassen en voor een betere onderlinge samenwerking tussen partijen. Uit een evaluatie van de pilots komt naar voren dat ouders te spreken zijn over de nieuwe werkwijze.

Wethouder Marcelle Hendrickx (Onderwijs en Jeugd): “De resultaten van de pilots laten zien waar we op gehoopt hadden. Door de zorg centraal in te kopen is er meer rust in de klas. En minder administratieve rompslomp. Er is meer tijd en ruimte om te voldoen aan de behoeften van deze leerlingen. Daarnaast is de centrale inkoop efficiënter en goedkoper voor de verschillende financierende partijen.”