Bezuinigingen in het onderwijs?

11-01-2022

De wet vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs gaat op 1 januari 2023 in.

Op dat moment vervalt een jaarlijkse vordering van de schoolorganisaties op OCW.

Er is meerdere malen bij OCW benadrukt dat het wegvallen van deze vordering een fors negatief effect heeft op de vermogenspositie van schoolorganisaties.

Dit kan leiden tot bezuinigingen in het onderwijs, doordat scholen het weerstandsvermogen weer op het gewenste niveau moeten brengen.

Lees meer