Terugblik bijeenkomst deels schoolsluiting

Op 17 december vond de bijeenkomst over de problematiek rond het deels sluiten van scholen vanwege het medewerkers tekort plaats.

OCW en IvhO hielden een presentatie, en PCOU en bbo Amsterdam vertelden over hun oplossingen. De presentaties van deze bijeenkomsten zijn hier te vinden. Ook wijzen we in dit kader graag op het nieuwsbericht: handreiking lerarentekort.

De bijeenkomst, die eigenlijk te kort was, werd als waardevol ervaren en vraagt om een vervolg. Toegezegd is om in maart een vervolgbijeenkomst te plannen waarin we in het eerste deel dan uitgaan van het volgende scenario:

Het is een gegeven dat je komende 3 jaar minimaal 10% medewerkers tekort hebt, welke keuzes ga je dan maken?

Is er dan een prioriteitenlijst vast te stellen van noodmaatregelen?

Wat doe je dan als eerste? Wat doe je echt als laatste?

In deel twee gaan we dan in op:

  • als deels schoolsluiting aan de orde is of was, wat werkt dan en wat werkte niet?
  • hoe zit het bijvoorbeeld met het kerncurriculum dagbesteding?
  • Is er nog meer ruimte in onderwijsbevoegdheden, inzet 2de graads, pedagogisch medewerkers?
  • POS (perspectief op school) en aanpalende eisen.