BLOG over het waarom…

Patrick Hallink, Landelijk Kwartiermaker VSO·PRO vertelt:

Tegen sommige verwachtingen in stromen steeds meer jongeren uit het vso en pro rechtstreeks door naar een plek op de arbeidsmarkt of het mbo. En steeds minder jongeren richting de bijstand.

Er is inmiddels een schatkamer aan voorbeelden. Waarbij vooral scholen die zich opstellen als netwerkorganisatie succesvol zijn. Samenwerking is dus de sleutel.

lees hier de hele blog.