Burgerschap sbo en so

25-06-2021

Met burgerschapsonderwijs zorgen we ervoor dat leerlingen na hun sbo en so tijd weten wat de basiswaarden van onze samenleving zijn en dat zij hier respect voor hebben.

Bovenal zijn onze scholen de uitgelezen plek om veel met deze waarden te oefenen. Maar iedere school heeft daarnaast zijn eigen normen en waarden. Het is daarom belangrijk dat scholen en besturen hun eigen visie en context vertalen naar burgerschapsonderwijs in de klas. Het project Burgerschap op de (speciale) basisschool helpt hierbij.

Een eigen verhaal

Scholen doen vaak al van alles. Een gastles van iemand uit het bedrijfsleven. Een bezoek aan een verzorgingstehuis. Een project over klimaatverandering. Hoe behoud je als bestuurder de focus als je wordt ingehaald door de waan van de dag? Het is belangrijk dat elke school een doelgerichte en planmatige aanpak maakt en een eigen verhaal bouwt.

Het project Burgerschap op de Basisschool, dat de PO-Raad samen met Stichting School & Veiligheid uitvoert, helpt. Zij zorgen voor het verstrekken van informatie, het geven van advies en het delen van praktische hulpmiddelen. Zo wordt helder waar je het voor doet en werk je doelgericht en samenhangend aan burgerschap.

QuickScan Burgerschap

De QuickScan Burgerschap is een hulpmiddel voor basisscholen om een beeld te krijgen van de stand van zaken rond het burgerschapsonderwijs in de eigen school. De uitkomsten maken inzichtelijk hoe het burgerschapsonderwijs op dit moment in de school ervaren wordt. Het is een hulpmiddel om in gesprek te gaan, zodat je gezamenlijk de koers en ontwikkelpunten kunt bepalen. Om je nog beter op weg te helpen zit er aan de QuickScan een toolbox met tips, links, informatie en voorbeelden om je op weg te helpen.

Scholen zijn sinds 2006 wettelijk verplicht om aandacht te geven aan burgerschap. Dit vanuit de gedachte dat zij, naast ouders en verzorgers, een belangrijke rol hebben om kinderen die kennis en waarden bij te brengen die ze nodig hebben om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze democratische rechtstaat en vreedzaam met anderen samen te leven. Dinsdag 22 juni stemde de Eerste Kamer in met de `Wet verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs`. De wet is van kracht per 1 augustus 2021. Ook voor scholen voor het gespecialiseerd onderwijs geldt deze opdracht. Er zijn diverse bronnen voor scholen om met burgerschap aan de slag te gaan. Klik op Onderwijsaanbod democratie-participatie of op Bouwstenen burgerschap (voorstel curriculum.nu). Laat je hierdoor vooral informeren, inspireren, motiveren. Voor vragen, mail naar: a.vanderlaan@slo.nl

Daarnaast zijn er ambassadeurs vanuit het project Burgerschap op de Basisschool beschikbaar (in ieder geval tot eind december). Zij zijn ondergebracht bij School & Veiligheid, i.o.v PO-Raad. Zij bieden gratis begeleiding om scholen en bestuurders op het gebied van burgerschap een stapje verder te helpen. Ook zijn er tools en voorbeeldbeleidsplannen ontwikkeld om als school zelf mee aan de slag te gaan, en worden er inspirerende bijeenkomsten georganiseerd. Interesse in begeleiding of meer informatie, mail dan naar: m.bos@burgerschapopdebasisschool.nl

Ook is er binnen Curriculum.nu een voorstel uitgewerkt voor het leergebied Burgerschap, waarvan de opbrengsten de basis kunnen gaan vormen van nieuwe kerndoelen.