Burgerschapsonderwijs samenhang ontbreekt?!

11-03-2022

Uit een gepubliceerd onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat vrijwel alle leerkrachten burgerschapsvorming belangrijk vinden, maar dat dit lang niet altijd doelgericht en samenhangend gegeven wordt.

Het onderzoek maakt kortom de noodzaak zichtbaar van een gezamenlijke concretisering op de invulling van burgerschapsonderwijs en een passende ondersteuningsstructuur met geschikte partijen die het gehele veld bedienen.

School moet visie ontwikkelen

Om Burgerschapsonderwijs te versterken is van belang dat scholen hun visie op dit onderwijs ontwikkelen, opbrengsten formuleren en de resultaten volgen.

De wettelijke burgerschapsopdracht, die deze zomer van kracht werd, verwacht van besturen en scholen dat die hun burgerschapsopdracht verduidelijken en steviger verankeren.

Maar dat is niet genoeg: het meer samenhangend en doelgericht vormen van burgerschaps-onderwijs vraagt een actieve(re) inspanning. Scholen hebben behoefte aan zowel monitorinstrumenten als toerusting/ondersteuning. 

Versterk jouw burgerschapsonderwijs

Aan de slag? Op onze pagina Burgerschap vind je instrumenten en handvatten voor scholen en schoolbesturen om met jouw (visie op) burgerschapsonderwijs aan de slag te gaan. Ook ben je van harte welkom op de landelijke conferentie Bestemming Burgerschap van 19 april.

Daar vind je inspiratie, informatie en praktische handreikingen om samen met collega’s, leerlingen én ouders de reis naar goed burgerschapsonderwijs op jouw school te plannen.