Cao PO update; veelgestelde vragen en uitleg beschikbaar 

08-07-2022

Onderhandelaars zijn het eens geworden over een nieuwe cao in het primair onderwijs. In navolging van een eerdere bericht  van de PO-Raad met handreikingen en toelichting, zijn nu ook de Q&A en technische uitleg beschikbaar. 

Longread betaalbaarheid loonkloof cao

Met de nieuwe cao voor het primair onderwijs is de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs gedicht. Dat is goed nieuws voor de sector en vooral voor alle mensen die in de sector werken.

Het dichten van de loonkloof vergt een stevige investering van het kabinet. Er gaat 963,5 miljoen euro extra naar de sector.

Belangrijke vraag voor schoolorganisaties in de sector is natuurlijk hoe het met de kosten en de bekostiging zit. Voor de liefhebbers is er een longread beschikbaar.

Deze longread bevat een technische uitleg en totaalbeeld van de extra bekostiging voor het primair onderwijs. 

Q&A Onderhandelaarsakkoord cao

Hoe zit het met het salaris, ouderschapsverlof en professionalisering? De antwoorden op de veelgestelde vragen voor je op een rijtje gezet. De komende periode werkt de PO-Raad deze informatie bij. 

Financiële onderbouwing van de loonparagraaf

Kort na het afsluiten van de loonkloof-cao hebben de vakbonden en de PO-Raad opnieuw een onderhandelaarsakkoord bereikt. Hierin zijn voor drie onderwerpen afspraken gemaakt.

Exclusief voor leden van de PO-Raad is de financiële onderbouwing van de loonparagraaf beschikbaar via mijn.poraad.nl.