Corona beleid min of meer ongewijzigd

13-08-2021

In de persconferentie van 13 augustus is bekend gemaakt dat het beleid voor sbo,so en vso wat voor de zomer gold ook na de zomer geldt. Op een verandering na m.b.t. gevaccineerden.

Daarmee wordt niet het voorbeeld van het mbo en hoger onderwijs gevolgd, die in het nieuwe schooljaar weer vrijwel volledig open kunnen. Het demissionaire kabinet is echter wel voornemens de anderhalve meter regel voor o.a. het gespecialiseerd onderwijs per 20 september af te schaffen.

Bij alle toekomstige versoepelingen geldt dat het kabinet een slag om de arm houdt en dat de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) zwaar zullen meewegen. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames moeten de versoepelingen wel mogelijk maken.

Onze besturen/scholen worden maandag 16 augustus middels een brief meer gedetailleerd en up to date vanuit OCW geïnformeerd. Deze is <hier> te vinden.

In de dagen daarna zal er een aangepast service document vanuit OCW komen en ook zal het huidige protocol worden aangepast.

Bij vragen horen we het graag. De kamerbrief hieromtrent vind je <hier>.