cultuureducatie

15-10-2021

Overzicht projecten cultuureducatie voor praktijkonderwijs, vso, vmbo


De behoefte aan goede cultuureducatie blijft groeien. Zowel bij de culturele sector, als
ook bij de leerlingen en scholen op het vmbo, het voortgezet speciaal onderwijs en het
praktijkonderwijs.

Hoe groot deze behoefte is, bleek al vanaf de eerste subsidieregeling die Stichting Fonds voor
Cultuurparticipatie in 2013 in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds ontwikkelden,
voor het vmbo en het praktijkonderwijs.

Nu, jaren later, gebeurt er enorm veel en wordt er veel
bereikt op het vmbo en praktijkonderwijs, met diverse culturele activiteiten. Op veel scholen
worden talenten van leerlingen op allerlei manieren gestimuleerd en ingezet, om de
toekomst van de leerling nóg kansrijker te maken.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie maakte een online-publicatie over de afgelopen jaren.