Richtlijn fysiek beperkend handelen herzien

17-02-2020

In 2017 hebben we in samenwerking met medewerkers uit (v)s(b)o scholen, NJi, Stichting school en Veiligheid, VOBC en IederIn een richtlijn opgesteld voor fysiek beperkend handelen in het onderwijs. 

Inmiddels is de Wet van zorg en dwang (Wzd) in werking en kwamen er vanuit het veld vragen over wat de Wzd betekent voor het onderwijs. Daarom is deze richtlijn herzien.

Fysiek beperkend handelen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen zijn geen vanzelfsprekende termen in het onderwijs. Toch kan kan het noodzakelijk zijn om fysiek in te grijpen wanneer de veiligheid van een leerling en/of diens omgeving in het geding is.

Er ontstaat soms twijfel in welke mate je “dwang” in het onderwijs mag toepassen. Stelregel hierbij is dat je slechts dwang toepast wanneer er sprake is van een gevaarlijke (nood-)situatie. Dwang, zoals bedoeld in de Wet zorg en dwang is niet op onderwijssituaties van toepassing.

Wel kan er sprake zijn van een zorgsituatie binnen een onderwijssetting. Dan kan er onder bepaalde voorwaarden wel sprake zijn van de Wzd, maar deze moet dan worden uitgevoerd door de zorgprofessionals, niet door de onderwijsprofessionals. 

Meer informatie hierover is te vinden in de richtlijn fysiek beperkend handelen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen in het onderwijs.

Hieronder ook een uitleg hoe deze richtlijn zich verhoudt tot de wet zorg en dwang:

Download

Richtlijn fysiek beperkend handelen 2023.pdf