Definitieve regeling personele bekostiging

13-07-2021

Het ministerie van OCW heeft de definitieve regeling personele bekostiging gepubliceerd voor het schooljaar 2020-2021.

Uit de regeling blijkt dat de personele bekostiging in het primair onderwijs met 3,156% is  toegenomen ten opzichte van de definitieve regeling bekostiging personeel 2019-2020

De belangrijkste wijziging in de definitieve regeling personele bekostiging 2020-2021 is dat hierin de indexering van de personele bekostiging voor het kalenderjaar 2021 is verwerkt.

Deze indexering wordt jaarlijks door OCW toegekend voor het compenseren van loonstijgingen en gestegen werkgeverslasten (denk aan premies voor pensioenen, arbeidsongeschiktheid, ziektekosten).

Dit betekent dat de toegenomen premiestijgingen per 1 januari 2021 (met name pensioenpremies) kunnen dus worden gefinancierd vanuit deze indexatie van de personele bekostiging.

Voor meer informatie verwijzen we je door naar deze twee berichten die hierover vandaag zijn gepubliceerd bij de PO Raad.